Coronaprotocol:

De Nielt heeft in samenwerking met de Gemeente onderstaand protocol opgesteld, ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.

De algemene maatregelen die altijd in acht moeten worden genomen, zijn:

 • Was vaker je handen.
 • Nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet).
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.
 • Vooraf worden bezoekers gevraagd of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. (de gezondheidscheck dient door de huurders zelf te worden gedaan)
 • Ga vooraf thuis naar het toilet.

Hygiëne

 • Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren met de beschikbaar gestelde desinfecterende handgel.
 • Er wordt slechts één toiletruimte beschikbaar.
 • Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Mondkapjes zijn beschikbaar voor de vrijwilligers indien gewenst.
 • Koffie/thee wordt in de gehuurde ruimte klaargezet en we gebruiken alléén suikerzakjes en melkcupjes.
 • Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden na elke activiteiten/vergadering schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. Maak de toiletruimte na gebruik schoon.

Looproutes  

 • Wij maken (als het mogelijk is) gebruik van een aparte in- en uitgang.
 • Wij maken voorlopig gebruik van één toilet voor noodgevallen. Voor het toilet wordt 1,5 meter afstand in acht genomen door de eventueel wachtende. De overige toiletten worden met rood lint afgezet.

Gebruikers van ruimtes/zalen

 • Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon, app of mail).
 • Er is per tijdsblok slechts één groep in het gebouw aanwezig. (we werken in principe met blokken van 2 uur en een half uur ertussen om schoon te maken en te herinrichten.
 • De tafels en stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • De ontmoetingsruimte (bargedeelte) blijft voorlopig gesloten. Derhalve zijn er ook nog géén inloopmomenten.
 • De Nielt mag vanaf 1 juni maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
 • Vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Betalen geschiedt uitsluitend op rekening.
 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt.
 • Binnensporten is tot 1 juli niet toegestaan. Wij hebben besloten de binnesporten pas weer na de zomervakantie toe te laten. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten, yoga en kaarten. Het biljarten is wel toegestaan, echter binnen de beperkte ruimte in de Nielt is de 1,5 meter niet mogelijk.

Communicatie 

 • Vrijwilligers worden op de hoogte gesteld van dit protocol
 • Huurders worden geïnformeerd over het geldende protocol.
 • De algemene voorwaarden worden opgehangen bij de ingangen en in iedere ruimte.
 • Looproutes worden duidelijk aangegeven.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Stelt eventueel een corona coördinator aan die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de stukken en de communicatie hierover. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 
 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.
 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.

 

Wijzigingen in dit protocol volgen zodra de veranderende regels van de Overheid hiertoe aanleiding geven.