Wijkraad Heeswijkse Kampen

De wijkraad vergadert regelmatig in de Nielt. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vind u ook op de website https://www.heeswijksekampen.nl/wijkraad.

E-mail: info@heeswijksekampen.nl

Yoga Linda Leenders

Website: www.aardiginbeweging.nl

E-mail: Linda@aardiginbeweging.nl

Tel: 06-51568187

Harmonie Gaudete in Domino

Muzieklessen voor de jeugd.

Contact: Wim Trots jeugd@harmoniegid.nl

tel.: 06 45032997

Schilderclub De Nielt

Maandag van 13.30 u tot 15.30 u

Marij Thijssen

Email: marijthijssen@home.nl

Tel: 0485-320549

Rijbewijskeuring

 

Stichting Korte Cursussen Cuijk

Website: www.kortecursussencuijk.nl

E-mail: info@kortecursussencuijk.nl

Schilderclub vrijdagochtend 10.30-12.30

Er wordt vrij getekend en geschilderd dus niet gebonden aan verplichte onderwerpen. De club zoekt nog nieuwe leden!

Biljartvereniging de Nielt