Algemene regels voor huurders en gebruikers van De Nielt

 

Geluidsoverlast

De wijkaccommodatie bevindt zich in een woonwijk en onder een appartementencomplex. Gasten spannen zich dan ook in om géén geluidsoverlast te veroorzaken voor de omwonenden. Het geluid draagt vaak verder dan u denkt. De huurder en/of de gasten zullen alle aanwijzingen moeten opvolgen die de dienstdoende beheerder aan u opdraagt.
Er wordt (uitsluitend) gebruik gemaakt van de aanwezige geluidsinstallatie van de wijkaccommodatie. Het meebrengen en gebruiken van eigen muziekinstallaties, versterkers, livemuziek e.d. is niet toegestaan, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen. Na 22.00 uur mag er absoluut geen overlast veroorzaakt worden.

Rookverbod, brand en ontruiming

Het is ten strengste verboden in het pand te roken. Het hele pand is voorzien van een brandalarm. Wordt het brandalarm op illegale wijze in werking gesteld, dan zijn de kosten voor het onnodig uitrukken van de brandweer en de overige gemaakte kosten voor het veroorzaken van loos alarm natuurlijk voor de veroorzaker.

Samenwerking

We spannen ons in uw verblijf tot een succes te maken. We verwachten van u dezelfde inzet. Bij gebrekkige samenwerking of niet naleven van de regels, behouden we ons het recht voor het verblijf van onze gasten te verkorten, zonder enige restitutie of tegemoetkoming van huur of andere kosten die als gevolg hiervan door onze gasten gemaakt worden.

Alcohol

Er vindt in het gebouw uitsluitend beperkt alcoholgebruik plaats.
Onder de 18 jaar schenken wij géén alcoholische dranken.

Prikbord

Het is niet toegestaan om deuren, muren en/of ramen te beplakken. In overleg met de beheerder kunnen wel aankondigingen geplaatst worden.

Sanitair

Laat alle sanitaire ruimtes steeds netjes achter.

Telefoon

De aanwezige telefoons zijn bedoeld voor noodgevallen. Mocht u om andere dringende redenen toch gebruik willen maken van deze telefoons, dan zullen de gemaakte kosten worden doorberekend aan de huurder.

Verhaal van schade

Indien een gast en/of groep schade veroorzaakt aan het aanwezige meubilair of apparatuur wordt de schade volledig verhaald op de gast en/of groep. Ook breuk en/of schade aan de inventaris zoals borden, glazen, potten, pannen, bestek enzovoort zal worden verhaald.

Meubilair

Het meubilair (behalve de stoelen) in de eerder genoemde ruimtes mag niet worden verplaatst zonder toestemming van bestuur of barpersoneel. Dit geldt eveneens voor de apparatuur in deze ruimtes.

Afval

Probeer uw afval te beperken. Grof afval moet de huurder zelf meenemen.

Energieverbruik

Wees zuinig met de energie. Laat geen onnodige apparatuur aan staan als u de ruimte verlaat.

Dieren

Er zijn géén dieren toegestaan in de accommodatie. In goed overleg kan hier op een uitzondering gemaakt worden.